Regulamin

Cukiernia ‚,Chełmińska” Klaudia Raban Kotarwice ul. Wierzbicka 278, 26-624 Kowala , identyfikującą się numerami NIP 9482609430.

1. Cukiernia prowadzi sprzedaż internetową produktów cukierniczych. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.chelminska.pl

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie. Wszystkie podstrony do których prowadzą linki w poszczególnych punktach regulaminu są jego integralną częścią.

3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.

4. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie www.chelminska.pl zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia. Dodatkowo płatne są koszty dostawy, które określone są w podstronie Warunki i koszty dostawy.

5. Oferowane produkty mogą zostać objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych opisane są w publikowanych materiałach reklamowych związanych z daną akcją. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.

6. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji:

a) po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia
b) po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową oraz przesłaniu aktualnych danych KRS w przypadku zamówień firmowych o odroczonej płatności

7. W podstronie Formy płatności wyszczególnione są wszystkie metody płatności dostępne w serwisie. Zamówienia muszą być opłacone drogą elektroniczną. Dla firm dostępna jest opcja odroczonej . Możliwe jest płatność przy odbierze przy wcześniejszej wpłacie zaliczki.

8. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie w formie telefonicznej.
9. Torty artystyczne będą potwierdzane wcześniej w formie telefonicznej lub mailowej.

10. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia lub telefonicznie 24h przed dostarczeniem.

14. Cukiernia Chełmińska zapewnia doręczenie produktów cukierniczych w 24 godziny (pod warunkiem opłacenia zamówienia do godziny 13:00), 48 godzin lub w 72 godziny (w zależności od rodzaju produktu). Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji produktów cukierniczych znajdują się w podstronie Terminy realizacji.

15. Godziny dostawy są preferencyjne i orientacyjne – cukiernia nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy. Więcej informacji na temat czasu dostawy przy kontakcie telefonicznym .

16. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta lub anulacją.

Reklamacje

Każda reklamacja jest traktowana indywidualnie i będzie wnikliwie rozpatrzona. Po wyjaśnieniu problemu cukiernia realizująca dane zamówienie przedstawi odpowiednie propozycje rekompensaty. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 24h od terminu odbioru zamówienia. Reklamacje mogą być składane telefonicznie pod numerem 790 808 022 lub w siedzibie Cukiernia ‚,Chełmińska” Klaudia Raban pod adresem Kotarwice ul. Wierzbicka 278, 26-624 Kowala.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.